Kámen zmizelého umístěn

17. září 2021 v dopoledních hodinách byl položen Kámen zmizelého za Ing. Karla Hladečka. Stalo se tak v Kolíně v ulici Pražské v místě, které odpovídá vchodu do domu, ve kterém měl inženýr Hladeček poslední trvalý svobodný pobyt. Za Protektorátu se jednalo o Třídu Bedřicha Velikého č. 50, resp. Friedrichstrasse 50; později Palackého č. 50. Dnes jde o Pražskou č. 945. Kámen se nachází před prodejnou s hračkami.

Kámen zmizelého představuje trvalou upomínku a památku na oběti nacionálního socialismu z řad Židů, odbojářů a dalších skupin. Kameny vytváří německý umělec Gunter Demnig. Pro více informací viz http://www.stolpersteine.eu/en/faq/. V Kolíně pokládání Kamenů organizuje PhDr. Miroslava Jouzová, Ph.D., fyzicky jej zajišťují pracovníci Střední odborné školy stavební a Středního odborného učiliště stavebního Kolín.

Ze strany KVH Pevnost Mikulov byl podán návrh na umístění Kamene v březnu roku 2019. Později se vyskytly problémy s textem, který měl na Kameni být. Námi vytvořená verze nebyla přijata a byli jsme vyzváni k přepracování. Text bylo nutné zredukovat až do stávající podoby bez titulu, celého data narození a bez uvedení faktu o příslušníku odboje. Texty pro Kameny zmizelých totiž musí odpovídat požadavkům sedmistránkového dokumentu organizace umělce Demniga.

Pokládání Kamenů zmizelých představuje společenskou, pietní událost, které se účastní zástupci městské správy, žáci místní SOŠ a SOU stavební, veřejnost a je-li to možné, také iniciátoři vzniku Kamene.

Za podporu naší práce děkujeme městu Mikulov a vinařství Pazderka.

Na závěr připojujeme proslov, přednesený Helenou Novotnou, pravnučkou inženýra Hladečka, v průběhu instalace Kamene.

Vážené dámy, vážení pánové,
 
v těchto místech stál dům, ve kterém byl v říjnu 1942 zatčen inženýr Karel Hladeček. Dovolte mi inženýra Hladečka krátce představit.
 
Karel Hladeček se narodil 13. března 1908 v Mostě v rodině horníka. Po základním studiu nastupuje na Obchodní akademii v Teplicích-Šanově. Zde se jako žák poprvé setkává s profesorem Volfgangem Jankovcem, který ho později přivedl k odbojové činnosti. Karel Hladeček po maturitě studuje na Vysoké škole obchodní v Praze. Studium zakončuje v r. 1932 jako komerční inženýr. V tomtéž roce přichází do Kolína a zahajuje svoji pedagogickou dráhu na zdejší Obchodní akademii. O dva roky později se žení s Jarmilou Weigertovou. 
 
Inženýr Hladeček byl v Kolíně aktivní v práci s mládeží – kromě předmětů souvisejících s ekonomikou vyučoval také tělocvik a organizoval studentské tábory v Lázních Bělohrad. Rovněž působil v roli skautského vůdce.
 
Hladeček se hodně zapojoval do veřejného života. Byl členem městského zastupitelstva, předsedou Dělnické akademie, členem sociálně demokratické strany a zakladatelem předválečné Společnosti pro kulturní a hospodářské styky se SSSR. Inženýr Hladeček vystupoval s odbornými tématy v rozhlase i frontálně, publikoval články se zaměřením na ekonomiku.
 
S rokem 1938 přichází v jeho životě zlom – zapojuje se do protinacistického odboje. Impulzem pro to měla být výzva Hladečkova bývalého vyučujícího Volfganga Jankovce, ústřední postavy pražského vedení Petičního výboru Věrni zůstaneme. Hladeček v Kolíně zakládá pobočku této odbojové skupiny. Úzce při tom spolupracuje s Josefem Doskočilem a Alfonsem Remundou. V tomto složení se soustředili zejména na získávání zpráv strategického významu. Hladeček tyto zprávy předával na pražské odbojové vedení, odkud se pomocí vysílaček dostávaly do Londýna či Moskvy. Zprávy sloužily pracovníkům zahraničního odboje a také jako podklady pro rozhlasové vysílání právě z Londýna či Moskvy.
 
Kromě dodávání zpráv se odbojová skupina vedená Karlem Hladečkem věnovala přípravě národních revolučních výborů v kolínském okrese. Tyto výbory měly po převratu převzít správní funkci.
 
Vlivem zrady Antonína Nerada došlo v roce 1941 k rozsáhlému zatýkání v pražském odbojovém ústředí. Zabavené materiály dovedly úředníky gestapa i na Kolínsko. 
 
14.10. 1942 byl Karel Hladeček zatčen, spolu s ním jeho nejbližší kolegové a mnoho dalších osob, více či méně zapojených do odboje. Inženýr Hladeček prošel výslechy, vyšetřováním a vězněním v Kolíně, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, na Pankráci, v Terezíně, v Norimberku a Mnichově. V červnu 1944 byl odsouzen k trestu smrti. Navzdory manželčiným žádostem o milost byl rozsudek proveden 19. září 1944.
 
V Kolíně nadále žila Hladečkova manželka s dětmi. Dcera se narodila v r. 1938, syn až po Hladečkově zatčení, takže se s otcem již nesetkal.
 
V roce 2018 Klub vojenské historie Pevnost Mikulov zahajuje projekt nesoucí jméno inženýra Hladečka. Hlavními cíli projektu je napsání knihy o Hladečkově životě a repatriace jeho ostatků do vlasti. V knize se chystáme publikovat řadu dopisů, které inženýr Hladeček posílal manželce z vězení a také výběr z poezie, kterou oba psali. Vedle toho se v knize zaměříme i na Hladečkovy odbojové spolupracovníky, o kterých bylo dosud publikováno málo nebo vůbec. Rádi bychom se tak pokusili uchovat odkaz inženýra Hladečka, československého bojovníka proti nacismu, pedagoga, ekonoma a vlastence.
 
Za podpoření realizace tohoto Kamene zmizelého děkujeme
-        paní doktorce Jouzové, která koordinovala celý proces,
-        panu archiváři Pejšovi, který pomohl mj. při přesném určení místa položení Kamene,
-        a městu Kolín za souhlas s umístěním.
 
DĚKUJEME
 
signal-2021-09-17-144154

Pro další informace ke kolínským Kamenům zmizelých doporučujeme titul

JOUZOVÁ, Miroslava. Stolpersteiny města Kolína = Stolpersteins of the city of Kolín. Překlad Veronika Neřoldová. První vydání. Kolín: město Kolín, 2017. 72 stran. ISBN 978-80-905985-3-9.

Příspěvek byl publikován v rubrice Karel Hladeček. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.