Sponzoring

Darovací smlouva

Jak nám můžete pomoci

Jsme neziskovou organizací a Váš finanční příspěvek na realizaci naší činnosti (např. opravy CS opevnění, zřizování expozic, nákup exponátů, propagace vojenství) s vděkem uvítáme.

Finanční prostředky můžete posílat na účet:

2700118420/2010 vedený u Fio banky
Nezapomeňte, že finanční dar, který věnujete našemu O.S., si můžete při splnění podmínek stanovených zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů odečíst od základu daně. K tomu potřebujete jen jednoduchou Darovací smlouvu (zde ke stažení), kterou vyplníte, my Vám její potvrzený originál pošleme poštou a Vy ji pak už jenom předáte ve mzdové účtárně nebo zohledníte ve svém daňovém přiznání.

Dárce – právnická osoba hodnotu daru odečte od základu daně podle ust. § 20 odst.8 zákona 586/1992 Sb., tj. pokud celková hodnota darů v daném roce bude činit alespoň 2000,-Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně.

Dárce – fyzická osoba hodnotu daru odečte od základu daně podle ust. § 15 odst. 1 zákona 586/1992 Sb., tj. pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně nebo činí alespoň 1000,-Kč. Od základu lze však odečíst max. 10 % základu daně.
„Obdarovaný je oprávněn a současně se zavazuje užít dar v souladu s cíli a posláním KVH k zajištění organizace a realizace akcí pořádaných KVH, k zajištění oprav objektů v držení KVH, k nákupu exponátů KVH a za účelem podpory vzdělávání a propagace dějin Československé republiky a dále České republiky, na Moravě.

Děkujeme

Občanské sdružení KVH-Pevnost Mikulov.

darovaci-smlouva-KVH

 

Komentáře nejsou povoleny.