Ing. KAREL HLADEČEK

Ve spolupráci s ČSOL jednotou Mikulov a ČSBS Břeclav zahájil KVH Pevnost Mikulov v roce 2018 práce na projektu k osobě Ing. Karla Hladečka. Následující přehled nastiňuje obsah projektu a stav jeho zpracování.

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU: Oficiální návrat (repatriace) ostatků Ing. Karla Hladečka do vlasti.

Další cíle projektu:

 • Vytvoření plnohodnotné publikace o práci, odbojové činnosti a životě Karla Hladečka.
 • Instalace Kamene zmizelého v Kolíně – REALIZOVÁNO 17.9. 2021
 • Digitalizace materiálů z pozůstalosti - REALIZOVÁNO 5.-6.7. 2022
 • Úkony vedoucí k zachování materiálů z pozůstalosti (předání do péče adekvátní instituci) - REALIZOVÁNO 1.11. 2022
 • Dle možností zpracování životních příběhů Hladečkových spolupracovníků.
 • Popularizace tématu druhého odboje obecně, vzbuzení zájmu jednotlivců o předky a jejich zapojení do odboje.

Doplňující a aktuální informace o projektu naleznete v rubrice PROJEKTY (viz vpravo).

3_navrh_oriznuty

Podpořte projekt Karel Hladeček finančním darem. Váš příspěvek bude využit pro:

 • zajištění náležitostí nezbytných k převozu ostatků Ing. Karla Hladečka (právník, tlumočník, pohřební služba)
 • zakoupení kopií archivních materiálů z německých institucí,
 • přeložení dokumentů z německého jazyka do českého,
 • bádání v tuzemských archivech,
 • provedení terénního výzkumu,
 • vypátrání, navštívení pamětníků a příbuzných spolupracovníků Ing. Karla Hladečka,
 • uhrazení sazby, tisku a dalších nákladů spojených s vydáním knihy.

Karel

 

Bankovní účet KVH Pevnost Mikulov: 2700118420/2010

Přispěním na projekt Karel Hladeček pomůžete zdokumentovat a uchovat životní příběh československého protinacistického odbojáře, pedagoga a vlastence.

DĚKUJEME

 

Komentáře nejsou povoleny.