Kontakt

E-mailové spojení: kvh-pevnostmikulov@seznam.cz

Telefonní číslo na předsedu KVH: 773 567 403

Telefonní číslo na místopředsedu KVH: 607 833 951

Poloha pěchotního srubu zaznačena zde.

Napsat komentář